bananowalady

60 tekstów – auto­rem jest ba­nano­wala­dy.

Dob­ry człowiek też grzeszy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 lutego 2012, 15:29

Bo nieraz są ta­kie dni, że i na­wet diabeł przytuli. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 19 marca 2011, 11:43

To jest mój raj, w którym to ja tworze piekło. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 22 lutego 2011, 12:38

Zo­baczyła jak od­chodzi ocza­mi, usłyszała jak od­chodzi usza­mi, poczuła jak od­chodzi sercem. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 26 stycznia 2011, 11:53

Nie jes­tem ideal­na, ale spróbuje. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 27 grudnia 2010, 23:35

Du­pa każdy ma swoją, ale i tak ucze­pisz się czyjejś. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 18 grudnia 2010, 20:48

Nie boję się śmier­ci, ale boję się jak przeżyją ją moi bliscy. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 15 grudnia 2010, 15:17

Marze by poz­nać cię tak ja­kim nig­dy nie zo­baczy cię świat. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 10 listopada 2010, 19:00

Po­wiedz jak to jest gdy słowo `nie` brzmi dla ciebie jak `tak` ? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 listopada 2010, 18:07

Miłość jest wte­dy kiedy słowo "kocham" nie używa się ja­ko przepraszam. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 19 października 2010, 15:40

bananowalady

Lecze się na dożywocie bez Ciebie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bananowalady

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność